pornstar doggy style fuck in wedding dress hd pics indiansexmovies.mobi sex videos telugu sex video call takingabout cam porn new girls big booty big back cocks hard xxx photos

มาดูกันว่า พฤติกรรมสัตว์ใดบ้าง ที่สามารถบอกภัยพิบัติได้

มาดูกันว่า พฤติกรรมสัตว์ใดบ้าง ที่สามารถบอกภัยพิบัติได้ สัตว์สามารถพยากรณ์ หรือรู้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ มีการค้นพบพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ต่างๆ ทั้งปลา นก สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงต่างๆ ล่วงหน้าเป็นวินาที จนกระทั่งเป็นสัปดาห์

มาดูกันว่า พฤติกรรมสัตว์ใดบ้าง ที่สามารถบอกภัยพิบัติได้

จากหลักฐานอ้างอิงโบราณชิ้นเก่าแก่ที่สุด ที่มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อว่า สัตว์สามารถพยากรณ์ หรือรู้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ มีการค้นพบเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศกรีซ บันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน ระบุว่า 373 ปีก่อนคริสตกาล ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำให้เมือง ฮีริค (Helike) ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีซล่มสลาย ในช่วง 5 วันก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว มีผู้สังเกตุเห็นสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนู งู สัตว์ขนาดเล็ก และแมลงต่างๆ แตกตื่นและพยายามหนีออกจากรังไปสู่ที่ปลอดภัย

สอดคล้องกับความเชื่อของภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่า มีการค้นพบพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ต่างๆ ทั้งปลา นก สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงต่างๆ ล่วงหน้าเป็นวินาที จนกระทั่งเป็นสัปดาห์ ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว นำไปสู่ความเชื่อว่า สัตว์สามารถพยากรณ์ หรือรู้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้จริง

มาดูกันว่า พฤติกรรมสัตว์ใดบ้าง

ระหว่างมนุษย์กับสัตว์จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการได้ยินต่างกัน มนุษย์ได้ยินเสียงแค่ในช่วงความถี่ 20-20,000 Hz. (Sonic) แต่สำหรับสัตว์นั้นได้ยินเสียงความถี่ต่ำกว่า 20 Hz. เรียกว่า “Infrasonic” หรือความถี่มากกว่า 20,000 Hz. เรียกว่า “Ultrasonic” ความแตกต่างนี้เองทำให้สัตว์มีสัญชาติญาณในการรับรู้สัมผัสมากกว่ามนุษย์นั่นเอง สัตว์ใช้ประโยชน์จากคลื่นเสียงในการดำรงชีวิต เช่น โลมาและค้างคาวปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อล่าเหยื่อ

ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนแผ่ออกไปรอบๆ ซึ่งสัตว์ทั้งหลายสามารถรับรู้ได้จากคลื่น Infrasonic ก่อนมนุษย์จะรู้ตัวเสียอีก สัตว์จึงมีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น

  • สุนัขและแมว : ตัวที่เคยเชื่องจะดุร้ายขึ้นทันทีเนื่องจากมีภาวะเครียดเกิดขึ้น และมักจะวิ่งไปมา ร้องโหยหวน ปีนขึ้นต้นไม้(ที่สูง)
  • แพนด้า : เอามือกุมหัว กระวนกระวาย
  • นก : โดยเฉพาะนกพิราบป่าที่ไวต่อสัมผัสมาก จะรีบบินอพยพหนีทันที
  • งู : งานวิจัยพบว่างูเป็นสัตว์ที่รู้ก่อนใครว่าจะเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากพวกมันจำศีลอยู่ในโพรงดิน ทำให้รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ง่าย งูจึงหลบภัยด้วยการขึ้นมาบนพื้นดินแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาวก็ตาม
มาดูกันว่า พฤติกรรมสัตว์ใดบ้าง

ก่อนฝนตก ก่อนเกิดพายุหรืออุบัติภัยเล็กๆ

  • นก : หากนกบินต่ำมากแสดงว่ามีความกดอากาศต่ำ อาจเกิดฝนตกและลมพัดแรง
  • วัว แกะ : ก่อนเกิดพายุรุนแรง พวกมันจะนอนบนพื้นราบจับกลุ่มในท่าทางป้องกันซึ่งกันและกัน
  • มด : ทำรังบริเวณโพรงใต้ดินหรือขอนไม้ผุ เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง พายุกำลังจะเข้า ทำให้อุณหภูมิและความชื้นสูงขึ้น มดก็จะรับรู้ได้ง่ายแล้วรีบอพยพกันออกจากรัง
  • วาฬ โลมา : สัตว์กลุ่มนี้ปล่อยคลื่นความถี่สูงมากๆ ออกไปแล้วให้สะท้อนกลับเข้าหาตัว เพื่อระบุตำแหน่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ เมื่อเกิดพายุสุริยะที่ทำให้สนามแม่เหล็กโลกผิดเพี้ยนไปจากเดิม คลื่นความถี่จึงมีปัญหาด้วย ทำให้หลงเข้ามาบริเวณน้ำตื้นและเกยตื้นที่ชายหาด

องค์กรสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Geological Survey) มีคำอธิบายในเรื่องนี้ว่า พฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ในช่วงเวลาก่อนเกิดแผ่นดินไหว สืบเนื่องมาจากกลไกการเกิดแผ่นดินไหว ที่มีคลื่นความไหวสะเทือนกระจายออกมาจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว โดยคลื่นดังกล่าวมี 2 ประเภท คือ คลื่นปฐมภูมิ (primary waves – P waves) และคลื่นทุติยภูมิ (secondary waves – S waves)

คำอธิบายคือ สัตว์สามารถรับรู้คลื่น P waves ได้ก่อนล่วงหน้าที่คลื่น S waves จะตามมา ซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณของสัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดจากผู้ล่า เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้ โดยการรับรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีก่อนเกิดแผ่นดินไหว ในขณะที่การรับรู้ล่วงหน้าเป็นวัน หรือเป็นสัปดาห์ ขณะนี้นักวิทยาศาตร์ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่ชัดเจนได้

ในปี 2009 มีการค้นพบพฤติกรรมของสัตว์ที่ใกล้เคียงพอที่จะเรียกได้ว่า มีโอกาสเป็นสัตว์ที่สามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวได้ล่วงหน้านานที่สุดคือ คางคก ซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากกลุ่มนักวิจัยของ Open University ประเทศอังกฤษ ที่กำลังศึกษาเรื่องการผสมพันธุ์ของคางคกตามปกติ ที่บริเวณตอนกลางของประเทศอิตาลี

โดยนักวิจัยต้องแปลกใจเมื่อพบว่า กลุ่มคางคกที่กำลังทำการศึกษา โดยเฉพาะคางคกตัวผู้ ได้อพยพหนีออกจากพื้นที่ผสมพันธุ์เป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเป็นพฤติกรรมสัตว์ที่แปลกประหลาด เนื่องจากปกติ คางคกตัวผู้จะอยู่รอในพื้นที่จนกว่าการวางไข่เสร็จสิ้น

ภายหลังการอพยพของคางคก 5 วันต่อมา ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองลากวีลา (L’Aquila) ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากจุดที่ทำการวิจัยเรื่องคางคก 74 กิโลเมตร ดร.ราเชล แกรนท์ นักชีววิทยา ผู้ทำการวิจัย จึงคาดว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญของการอพยพออกจากเขตผสมพันธุ์เพื่อเอาตัวรอด โดย 5 วันก่อนการเกิดแผ่นดินไหว จำนวนคางคกตัวผู้ในพื่นที่ลดลงถึง 96% และลดลงจนไม่เหลือในพื้นที่เลยในช่วง 3 วันก่อนหน้าแผ่นดินไหว ทำให้การค้นพบดังกล่าว กลายเป็นงานวิจัยสำคัญเรื่องพฤติกรรมสัตว์ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวชิ้นแรกๆ ของโลก

Close